yildiz1

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ PARTİ MECLİSİ ACI REÇETE KARARI ALDI

yildiz1
Genel Başkan Hüseyin EKİCİ 25 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul İl Merkezinde Parti Meclisini önemli notuyla Olağanüstü Toplantıya çağırdı. Uzun bir çalışmadan sonra alınan kararların yazılı olarak duyurulmasına karar verildi.
Toplantıdan çıkan kararlar;
1. Partimizin daha önceden Bölge, İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu Başkanlıklarına atanan tüm görevlilerin yetkilerinin iptaline,
2. Yeni atamalar için başvuruda bulunacak talipler arasında Parti Meclisinin de görüşleri alınarak Genel Başkanlık tarafından atamaların yapılmasına,
3. Partimiz İl, İlçe Başkanlık ve Yönetim Kurulu görevlerinde bulunan yetkililerimizin partimizin Tüzük ve Programlarına daha sıkı bağlı kalmaları konusunda uyarıda bulunulmalarına,
4. MKYK üyelerinin görev bilinciyle hareket etmelerinin ülkemizde siyasi dalgalanmalar karşısında daha kararlı ve bilinçli olmalarının partimize ve ülkemize gelecekte büyük yararlar sağlayacağı konusunda daha dikkatli davranmaları gerektiğine,
5. Genel Başkan Yardımcılarımızın Partimiz Tüzük, Program ve Yönetmeliklerine daha sıkı sarılmaları konusunda bilgilendirilmesine,
6. Ülkemiz sathında üyelik çalışmalarının hızlandırılması konusunda üyelerimize, partimizin yetkili kişi ve organlarımıza büyük görevler düştüğünün tekraren hatırlatılmasına,
7. Yeni bir proje ile halkımızın her türlü kişi ve katmanlarına ulaştırılmak üzere hazırlanan Genel Başkan imzalı broşürün ülke sathına yaygınlaştırılması için büyük çaba sarf edilmesine,
8. Partimizin en kısa sürede her türlü zorlukları bertaraf edebilecek birikim ve beceride olduğunu gösterecek mücadeleci ruhunun hiç ara vermeden sürdürülmesi için gayret sarf edilmesine,
9. Ülkemizde uzun zamandan beri süregelen siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal kriz ve açmazların siyasal iktidar tarafından gittikçe artan baskılarla durdurulmaya çalışıldığı göz önünde bulundurularak en kısa zamanda ortam yaratıp seçime gitme kararı alınabilecektir. Bu nedenle partimizin seçime hazırlıklı olması gerektiği ve örgütlerimizin buna göre hızlı tempoyla çalışmalarının gerekliliğine dikkat çekilmesine,
10. Türkiye Birlik Partisi büyümeye ve göz doldurmaya devam etmektedir. Bazı çevrelerce partimizi yıpratıcı çalışmaların duyulması bizi yıldırmamalı, aksine daha çok bilenerek hamle yapılması için gücümüzü böldürmeden siyasal yaşamımıza devam etmemiz gerektiğine,
11. Partili arkadaşlarımızın hiçbir siyasi parti üzerinden siyaset yapmaması konusundaki düşüncelerimizin yinelenmesine,
12. Türkiye Birlik Partisi Yurtseverlerin, Cumhuriyet sevdalılarının, Atatürkçü düşünce ve aydınların Kuvayi Milliye Ruhuyla örgütlenen Türkiye sevdalısı halkamızın kurduğu bir partidir.
13. Halkımızı, 9.05 i gösteren saat ve üstündeki 4 yıldızlı Ülkemiz üzerine bir güneş gibi doğan kırmızı beyaz renklerden oluşan bayrağımızın altında toplanıp birleşmeye davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyurmaya karar verilmiştir.

Share This:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir