turkiye-birlik-partisi-ailes

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI HÜSEYİN EKİCİ’NİN KONUŞMA METNİ

turkiye-birlik-partisi-ailes 24 Mayıs 2017

Türkiye Birlik Partisi’nin değerli yöneticileri, değerli kurucuları, mümtaz üyeleri,
Değerli konuklar, basınımızın seçkin temsilcileri,

Sizleri selamlamanın, partimin Kurucu Genel Başkanı sıfatıyla karşınıza çıkıp sizlerle buluşmanın onur ve kıvancını taşıyorum.
Cümlenizi Atatürkçü ve Yurtsever selamlarımla selamlıyorum.
Geç kalınmış bir siyasallaşmanın, daha fazla geç kalmamak için siyasal örgütlenmenin öncülüğünü yapacağına inandığım TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ ve mensuplarının üstün gayretleriyle ülkemizin girdiği dar boğazdan çıkmanın yollarını arayıp çözüm yolları bulacağına inancım tamdır.
Ülkemizin adım adım ve sinsice nasıl ele geçirildiğini, işgal edildiğini son birkaç yıl içinde hep birlikte yaşayarak görmüş bulunuyoruz.
Devletimizi ve devlet mallarını ganimet olarak görenler, kendi yandaşlarına peşkeş çekenler, din sömürücülüğü yapanlar, simsarlar, yandaş medya ve sonradan görme küfürbaz iş adamları, saygınlığını sıfırlamış politikacılar, bir kaç torba kömür ve makarnaya tamah eden yığınlar, halkımızı kendinden olan veya olmayan diye ayıranlar sözde devlet adamları sizlere söyleyecek bir çift sözümüz var. Son yarım asırdır sürdürdüğünüz soygun düzenini biz unutmadık siz de unutmayın.
Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler ve biz yurtseverler sizin gibi adaletsiz olmayacağız, sizlere daha adil davranacağımızdan emin olabilirsiniz. Hukuksuz, adaletten yoksun bırakmayacağız sizleri buralara havale edeceğiz. Ta ki sizler aklanana kadar.
Tarihler hiç yalan söylemiyor.
Osmanlı İmparatorluğu iflas edip nasıl dağıtıldı ise son Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ’de aynı sinsi politik çabalarla dağıtılmak ve parçalara ayrılmak üzere kurgulandığını biliyorsunuz. Osmanlı Devletinin son döneminde 1919 yılının sonlarına doğru halk direnişi başlamıştır. Bunun adı Kuva-yı Millîyedir.
Mustafa Kemal Paşa Kuva-yi Milliye’nin kuruluşunu şöyle açıklar:
” Hükümet merkezi, düşmanların şiddetli çemberi içindeydi. Siyasal ve askeri bir çember vardı. İşte böyle bir çember içinde yurdu savunacak, ulusun ve devletin bağımsızlığını koruyacak kuvvetlere emrediyorlardı. Bu biçimde yapılan emirlerle, devlet ve ulusun araçları temel görevlerini yapamıyorlardı. Yapamazlardı da. Bu araçları savunmanın birincisi olan ordu da, ‘ordu’ adını korumakla birlikte, elbette temel görevini yerine getirmekten yoksundu. İşte bunun içindir ki yurdu savunmak ve korumak olan temel görevi yerine getirmek, doğrudan doğruya, ulusun kendisine kalıyor. Buna Kuva-yi Milliye diyoruz… ”

KUVA-YI MİLLİYE

Kuva-yi Milliye, Anadolu’nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir milli direniş örgütüne verilen isimdir. Kuva-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı’nın ilk savunma kuruluşudur.

Türkiye Birlik Partisi de günümüzün Kuvayi Milliye cephesini oluşturan siyasal bir parti olarak kurulmuştur.

İşimiz zordur ama yurt savunması, bağımsızlık mücadelesi, işgal altındaki ülkemizin temizlenmesi için gerekli riski almak geleceğimiz adına, ülkemizi için yapılmaya değer bir çalışmadır.

Sizleri de tarih boyunca anılacak birer kuvayi milliye örgütünün üyesi ve mensubu olarak görüyorum.

Her biriniz saygıya değer birer vatanperversiniz.
Atatürkçü, cumhuriyetçi bir nefer olarak sizleri selamlıyor ve saygı duyuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu 23 Nisan 1920’ de nasıl oluşmuşsa bugünü de milat olarak görerek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yeniden oluşumu sizler sayesinde olacaktır.

Parlamenter Demokratik Hukuk Devleti bizim vazgeçilmezimizdir.

Atatürk ve Cumhuriyet bizim vazgeçilmezimizdir.

Bakınız yüz yıla yakın bir dönemde yoktan var edilen ülkede hangi devrimler yapılmış bir görelim.

I- Bu devrimlerin adı Atatürk Devrimleridir
A) Siyasî alanda yapılan devrimler

1- Saltanatın kaldırılması. ( 1 Kasım 1922)

2- Cumhuriyetin ilanı. (29 Ekim 1923)

3- Halifeliğin kaldırılması. (3 Mart 1924)

4- Yeni Türk devletinde anayasa hareketleri:

a) İlk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlar.

b) 20 Ocak 1921 Anayasası. (Teşkilât-ı Esasîye)

c) 20 Nisan 1924 Anayasası. (İkinci anayasa)

5- Çok partili rejim denemeleri ve sonuçları

B) Hukuk alanında yapılan Devrimler:

1- Medenî kanunun kabulü. (17 Şubat 1926 – 6 Ekim 1926)

2- Ceza kanununun kabulü. (1 Mart 1926)

3- Hâkimler kanununun kabulü. (3 Mart 1926)

4- Ticaret kanununun kabulü. (29 Mayıs 1926)

5- Borçlar kanununun kabulü. (8 Mayıs 1928)

6- İcra ve iflas kanununun kabulü. (24 Nisan 1929)

C) Eğitim ve kültür alanında yapılan Devrimler:
1- Eğitim alanında yapılan devrimler:

a) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi (Tevhidi Tedrisat)

b) Latin harflerinin kabulü. (1 Kasım 1928)

c) Üniversite reformu. (31 Mayıs 1933)

2- Kültür alanında yapılan devrimler:

a) Türk tarihi alanında yapılan çalışmalar. (15 Nisan 1931)

b) Türk dili alanında yapılan çalışmalar. (1932)

D) Sosyal alanında yapılan devrimler:

1- Kılık-kıyafette değişiklik.

2- Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması.

3- Takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik.

4- Soyadı kanunun kabulü. (21 Haziran 1934)

5- Millî bayramlar ve tatil günlerinin belirlenmesi.

6- Kadın haklarının kabulü. (5 Aralık 1934)

E) Ekonomi ve sağlık alanında yapılan devrimler

1- Ekonomik alanda yapılan çalışmalar.

2- Sağlık alanında yapılan çalışmalar

KÖY KANUNU
442 Sayılı 18.03.1924 tarihli Köy Kanunu

Değerli arkadaşlarım, Değerli Yurtseverler;

Yukarıda sıraladığım Atatürk Devrimlerinin sürdürümcüsü olarak Türkiye Birlik Partisi görevinin başındadır. Doğum tarihimiz 18 Ocak 2016 tarihidir.

Atatürk Devrimlerinin yeniden başlatılması çağın gerisine düşmüş olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğine kavuşturulması misyonunu üstlenmek zorundayız. Biz bunun için varız. Bu nedenle tüm gücümüzle halkımızla birlikte örgütlenerek Tek adam Diktatörlük rejiminin Demokratik Hukuk rejimine, Parlamenter Sisteme dönülmesi için tüm gayretlerimizle birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.

Halkımız Türkiye Birlik Partisinin siz değerli mensuplarını her gördüğü yerde tanımalı, temiz ahlaklı, faziletli dürüst siyaset önderleri olduğunuzu görüp sizler aracılığı ile partimize güven duymalıdır. Bundan önce var olan siyasetçilere benzemeyen vakur duruşuyla başı dik gerçek anlamıyla halkın çıkarlarını gözeten bir siyasetçiler olarak Türkiye Cumhuriyetin yeniden kuruluş dönemlerindeki gibi o heyecanı yaşatmalıyız.

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ NELER YAPABİLİR

– Türkiye Birlik Partisi; son Anayasa oylamasıyla muhalefet partilerinin de katılımıyla meşrulaştırılan yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin reddini istemektedir. Bu aldatıcı ucube sistemin dünya üzerinde anlaşılır bir yeri yoktur.
– Türkiye Birlik Partisi; Anayasanın ilk 4 Maddesinin kesinlikle değiştirilemeyeceğini savunur.
– Türkiye Birlik Partisi; Anayasanın 6. Maddesi değişmediğine göre; Bakın ne diyor : “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” Hükmüne uyulması gerektiğine inanmaktadır.
– Türkiye Birlik Partisi; yine Anayasa’nın 103. Maddesine bağlı kalarak yemin etmiş bir Cumhurbaşkanının bu madde aynen yerinde kaldığına göre Anayasayı ihlal değil midir? İhlallerin Anayasal suç olduğunu ve Anayasaya aykırı olarak hem tarafsız olduğunu söyleyecek hem bir siyasi partinin genel başkanı, hem başbakan, hem de Cumhurbaşkanı olacaksınız. Demokratik Hukuk Devletini ve parlamenter sistemi savunan bir parti olarak bunun yeniden eski haline dönüştürebilecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
– Türkiye Birlik Partisi; mevcut anayasayı değiştiren, değiştirmek isteyen ve katkıda bulunan her kim olursa olsun Anayasayı ihlalden kesinlikle yargılanmalıdır. İktidar ve muhalefet partilerinden hesap sorulmalıdır.
– Türkiye Birlik Partisi; Kuva-yi Milliye hareketi olarak halkın örgütlü gücüyle Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ayarlarına döndürülmesi için var gücüyle çalışacaktır.
– Türkiye Birlik Partisi; Türkiye Cumhuriyetinin molla devleti, bir aşiret devleti olmadığını göstermelidir. Biz buna izin vermeyeceğiz.
– Türkiye Birlik Partisi; iktidarında Çağdaş Köy enstitüleri yeniden açılacak. Tevhidi tedrisat yeniden hayata geçirilecektir.
– Türkiye Birlik Partisi; iktidarında Büyük Şehir yasaları iptal edilecektir. 1924 yılında çıkan Köy Kanunu yeniden hayata geçirilecektir.
– Türkiye Birlik Partisi; iktidarında Yurtta Barış, Dünyad6a barış ilkelerine sadık kalınarak Üniter Devlet yapımız korunacaktır.
– Türkiye Birlik Partisi; sınır komşularımızla barış içinde geçinebilmek için var gücümüzle barışçı ve büyük devlet olma özelliklerimizi sürdürecektir.
– Türkiye Birlik Partisi; partimizin Tüzük ve Programında yer alan kuruluş amaçlarımızın tümünü hayata geçirebilmek için tüm çabalarını sarf edecek, Türkiye de bölgeler arası farklılıkları kaldıracak ve TOPLUMSAL BARIŞI yeniden tesis edecektir.
– Türkiye Birlik Partisi; yönetimiyle Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunları tümüyle yeniden çağın gereklerine ve Temsilde Adalet ilkelerine göre yeniden düzenlenecektir.
– Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi çağdışıdır. Yasama, yürütme, yargı bağımsız olarak görevlerini sürdürmelidir.
– Türkiye Birlik Partisi iktidarında Basın özgür ve bağımsız olmalıdır. Fikir suçları suç olmaktan çıkarılmalıdır. İlkesine bağlı kalınacaktır
– Türkiye Birlik Partisi iktidarında İnsan ve doğa hakları yanında hayvan hakları da öncelikle gündemimizde olacaktır.
– Kadına şiddet, çocuklara taciz tarihin çöplüklerine atılmalıdır. Bunun panzehri iyi bir eğitim seferberliğidir.
– Tarım ve hayvancılık, yer altı ve yer üstü madencilik devlet destekli olmalıdır.
– Rant getirici devletin ve milletin parasıyla zengin olunması kesinlikle kayırmacılıktan çıkarılmalıdır.
– Türk Silahlı Kuvvetleri siyasetin emrinde olmamalı bağımsız olmalı ve kanunlarla yeniden düzenlenmelidir. Askeri okullar, harp okulları ve Akademileri bağımsız olarak eğitimini sürdürmelidir.
– Üniversiteler özerk olmalı YÖK kapatılmalıdır.
– Eğitim, sağlık sorunları kesinlikle devlet tarafından karşılanmalı ve parasız olmalıdır.
– Ne Nato, ne ABD, ne AB Tam Bağımsız Demokratik Türkiye oluncaya dek mücadeleye devam edilmelidir

Değerli Yurtseverler;

Görüldüğü gibi sorunlar bir yumak gibi oluşmuş ve çözüm beklenmektedir. Bunu çözebilecek kabiliyette ve birikimde kadrolarımız mevcuttur. İnsanlar zindanlarda cezalandırılmamalı görevlerinin başlarında olmalıdır.

Türkiye Birlik Partisi; bu yapmış oldukları mini toplantılarını gün gelecek yurt sathına yayacaktır. Sizlerin büyük destekleri ve katkısı bunu sağlayacak ve yurdumuza sahip çıkacağız.

Konuşmamın burasında ve sonrasında burada olan ve katkısı olan tüm arkadaşlarımı ve sizleri ömrüm boyunca unutmayacağım.
Saygılarımı sunuyorum.

Share This:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir