2

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ BASIN BİLDİRİSİ

2 19 Ocak 2018
BASIN BİLDİRİSİ
Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Ekici partisinin kuruluşunun 2. Yılında İstanbul İl Başkanlığında yapılacak toplantıda basın açıklamaları

“Başkanlık Sistemi Diktatörlüğe gidecek yoldur, kabul edilemez”

Genel Başkan Hüseyin Ekici konuşmasında “18 Ocak 2016 Tarihinde kurulmuş olan partimiz kurulduğundan beri düşüncelerimizi sürekli kamuoyuyla paylaştık. Söylediklerimizin tümü doğru çıktı. Yanılmayı çok isterdik. Şimdi bir kez daha açık ve net söylüyorum, Olağanüstü Hal Yasası (OHAL) ile yönetilen ülke demokratik bir ülke olamaz ve Adalet hiçbir zaman adil tecelli etmeyecektir. OHAL yönetimiyle yönetilen durumlarda hukuksuzluk hat safhaya varmaktadır. Seçimler bu açıdan düşünüldüğünde hiç kimse heveslenmesin seçim olmayacaktır. Aynı zamanda TBMM devre dışı kalmıştır. Semboliktir. Yerel Seçimler öncelikle yapıldıktan sonra AKP hükümetinin duruma göre karar alması söz konusu olacak, seçimi kazanması muhtemelen zayıf olması durumunda ise OHAL gerekçe gösterilerek ertelenecek veya seçim bilinmeyen bir tarihe ertelenerek tamamen ortadan kaldırılacaktır.”
Siyasal iktidarın sürekli gündem değiştirmelerine muhalefet partilerinin yeterince etkin bir muhalefet olmadıklarını dile getiren Ekici “Mevcut muhalefet partileri çok kolay yutulan lokmadır. Mevcut muhalefet partileri sayesinde AKP seçimleri hep kazanacak ve iktidar olacaktır. Bunun çözümü Türkiye Birlik Partisi’nin Atatürkçü kadroları ve Cumhuriyetçi programıdır.
Türkiye Birlik Partisi Atatürk Devrimlerinin kaldığı yerden sürdürümcüsü olarak Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuş bir parti olarak gerçek “Demokratik Halk İktidarını” kurmak üzere her türlü donanıma sahip bir oluşum içindedir.
Diğer önemli bir konu ise; 16 Nisan Anayasa oylamasını kökten reddediyoruz. Anayasalar ben yaptım oldu düşüncesiyle oturup yazılamaz. Oylanamaz. Hile yapıp dayattıkları 2 milyon 600 bin mühürsüz bindirilmiş kıta oylar ile zoraki kabul gören hukuka aykırı kabul gören bir anayasanın kabul edilmesi Anayasal ilkelere ve hukuka aykırıdır. Anayasal suç işlenmiştir. Siyasal İktidar ve Muhalefet bu suça birlikte ortaktırlar. Yüce Divanda tüm sorumlular Anayasayı ihlalden yargılanmalıdır.
Türkiye Birlik Partisi bu nedenlerledir ki; Kasım 2019 da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin derhal iptal edilmesini savunmaktadır. Bu seçim ülkemizin Başkanlık Sistemini oylamamız anlamına gelir ki bu da Diktatörlüğe giden yoldur. Aksi halde her kim olursa olsun bu seçimi savunmak vatana ihanet etmekle eş anlamlıdır.

“Korku İmparatorluğuna son Vereceğiz”;

Ülkemizde yaşanan Korku ortadan kaldırılmalıdır. Hür basın, özgür birey ve yurttaş olarak dileyen dilediği inancını yaşamalıdır. Demokratik Hukuk devletinin yeniden inşası zorunluluktur. Biz iddialıyız “Korku İmparatorluğuna Son Vereceğiz” diyerek halkımızın huzurlarına çıkmış bulunuyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ayarlarına derhal geri dönmelidir. Aksi halde ülkemiz parçalara ayırılıp emperyalizmin emrinde küçük devletçikler şeklinde kaybolup gidecektir. “

Share This:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir